Categories
Articles

دریافت اطلاع

مهم ترین مشکل قمار چیست؟

قمار ممکن است در اونتاریو بدون مشکل به نظر برسد. وجود بلیط های بخت آزمایی ، کازینوهای ماشینی، بازی شانس (بینگو) بنگاه های خیریه، مجموعه بازی های ورزشی و سایر انواع قمار راه های گوناگونی هستند که مردم شانس خود را با آنها امتحان می کنند؛ و مردم شانس خود را در صنعت چند میلیارد دلاری قمار اونتاریو می آزمایند.

برای اغلب مردم، قمار یک راه هیجان انگیز و راحتی برای بردن اندکی پول یا وقت گذراندن با دوستان خود است. اما در دیگران، قمار تبدیل به نیرویی می شود که خانواده، وضع مالی، کار و زندگی اجتماعی آنها را از هم می پاشد.

چه وقت قمار بد است؟

اگر هیجان بردن پول زیاد، از گذراندن وقت با عزیزان خود مهم تر باشد، اگر قمار بر نحوه کار تأثیر بگذارد، یا اگر بدهی ها –روز به روز بیشتر شوند- به نظر می رسد که هیچوقت تمامی نخواهند داشت، آنوقت قمار بد است.

هدف از راه اندازی این سایت-عرضه اطلاعاتی در باره- اعتیاد به قمار چیست و –شناخت – علائم – و نشانه هائی-که می تواند بد باشد- به شماست.

چه باید بکنم؟

اطلاعات کسب کنید و یاد بگیرید
ابتدا، در باره قمار- و فرق بین قمار و اعتیاد به قمار اطلاعات کسب کنید.

از خود بپرسید
یکی از تست هایی–که در این سایت موجود است- را انجام دهید تا ببینید که آیا شما، یا یکی از عزیزان شما مبتلا به این مشکل است

کمک بگیرید
مبارزه با مشکل قمار یک چالش واقعی است- ولی شانس در طرف شماست! یاد بگیرید که چگونه قمار سالم بازی کنید و چگونه حدودی برای قماربازی کسی که برای شما عزیز است را تعیین کنید. اگر نمی دانید از کجا شروع کنید- این وب سایت چند زبانه – مخصوصاً برای ارائه کمک، به زبان شما تهیه شده است