Categories
Articles

Gamb-ling : Problem gambling information – Somali

Ma dooneysaa inaad la hadashid dadka aqoonta u leh arrimahan?

Haddii aad u kaalmo uga baahantahay dadka aqoonta u leh dhibaatada qamaarka, la soo xiriir khadka telephoonka lacagta la’aanta ah:

Local Resources

Niagara Multilingual Prevention/Education Problem Gambling Program 905-378-4647 x63849

Web site: www.gamb-ling.com

Niagara Alcohol & Drug Assessment Service, Gambling Treatment Program: 905-684-1859

Gamblers’ Anonymous Niagara: 905-351-1616

Credit Counseling of Regional Niagara: 905-684-9401

Provincial Resources

Ontario Problem Gambling Helpline (24-hour referral): 1-888-230-3505

Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) toll-free gambling counselling: 1-888-647-4414

24-hour credit counselling: 1-800-267-2272