Categories
Articles

Si Hagaagsan U Qamaar:

Ka taxadir inuu qamaarku noloshaada la wareego! Haddii aad qamaareysid, tixgeli tallaabooyinka wacan oo aan hoos ku xusnay:

– U qamaaar inaad isku madaaliso oo keliya.

– Waqti u goo qamaarka

– Xad u yeel lacagta aad ku qamaareysid

– Ha qaadan deyn si aad u qamaartid

– Ha iibsan fursad

– Ha u qaadan kaararka lagula baxo lacagta (credit Cards) rugaha lagu qamaaro.

– Ha qamaarin keligaa-raac qof kale oo kaa joojiya inaad sii wadid qamaarka.

– Ogsoonow iney khatarta sii kordheyso waqtiyada khasaaraha iyo/ama murugta

badan.

– Khayaarkaaga u saxiix heshiis dokumenti lagaaga saarayo rugta qamaarka ee

Kasiinada ama tartanka-taasi waa dokumenti awood siinaya in lagaa saaro

rugta lagu qamaarayo.