Categories
Articles

Ma dooneysaa inaad la hadashid dadka aqoonta u leh arrimahan?

Haddii aad u kaalmo uga baahantahay dadka aqoonta u leh dhibaatada qamaarka, la soo xiriir khadka telephoonka lacagta la’aanta ah:

905-378-4647

OR

ONTARIO PROBLEM GAMBLING HELPLINE

1-888-230-3505